NADCAST.20 със Стефан Кънев

added by JavaScript Kicks
2/27/2019 6:00:25 AM

235 Views

Пилотния за сезон 2019 епизод е със Стефан Кънев. Поговорихме си за мениджмънт и лидерство. Приятно слушане. / blog of Krasimir Tsonev - front and back-end developer who writes for web


0 comments